Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Souhlas se zpracováním osobních údajů

Odesláním webového formuláře souhlasím s tím, aby společnost DOPLA PAP a.s., Pod Svatoborem 41, Sušice, IČO 45357056, zapsaná u Krajského soudu v Plzni pod značkou B194, (dále jen správce), zpracovávala mnou poskytnuté osobní údaje, a to jméno, příjmení, kontaktní adresa, telefonní číslo a email (dále jen osobní údaje), pro účely zařazení do databáze zákazníků správce a k oslovování a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků, to vše v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR) a Zákonem č.480/2004 Sb. o některých službách informační společnosti, a dále pro vyhodnocování požadavků zákazníků, a to vše do té doby, než ukončím spolupráci se správcem, či dokud správci nesdělím, že již se zpracováním osobních údajů nadále nesouhlasím.

Souhlas uděluji po dobu 5 let ode dne poskytnutí osobních údajů.

Tento souhlas je dobrovolný a lze jej kdykoliv zcela nebo zčásti odvolat. Jeho neposkytnutí či odvolání může znamenat, že nebudete dostávat informace o pořádaných akcích a nabídkách společnosti. Rovněž komunikace s námi v případě neposkytnutí souhlasu se zpracováním osobních údajů může být značně ztížena.

Prohlašuji, že uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé, textu plně rozumím a stvrzuji ho dobrovolně.