Inovace výroby plastových obalů

20.1.2016 - Inovace výroby plastových obalů

Zahájili jsme realizaci projektu "Inovace výroby plastových obalů ve společnosti DOPLA PAP a.s.", která spočívá především v nákupu tepelně tvarovacího automatického stroje na výrobu plastových misek na jednorázové použití z polystyrenu a polypropylenu, včetně 3 samostatných vyměnitelných nástrojů, balícího systému a dopravníku výrobků.

Cílem projektu je využít výsledků vědeckovýzkumných aktivit, a realizovat tak procesní a produktovou inovaci v oblasti výroby plastových obalů, vedoucí k udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a získání nových trhů ve střední Evropě.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií