Dokumenty valné hromady (per rollam)

2.6.2021 - Dokumenty valné hromady (per rollam)

V souladu s konáním valné hromady per rollam a notářským zápisem NZ 748/2021 N 783/2021 ze dne 31.5.2021, který byl akcionářům zaslán poštou, zveřejňuje společnost DOPLA PAP a.s. následující dokumenty:

1) Notářský zápis ke stažení zde.

2) Formulář (vzor) vyjádření akcionáře k návrhu rozhodnutí (hlasovací lístek) ke stažení zde.

3) Formulář (vzor) pro zaslání žádosti o vysvětlení ke stažení zde.

4) Pravidla pro hlasování per rollam určená představenstvem ke stažení zde.

5) Původní stanovy DOPLA PAP ze dne 10.6.2015 ke stažení zde.

6) Návrh změny stanov DOPLA PAP ke stažení zde.

7) Smlouvy o výkonu funkce členů představenstva (Renato Levada, Carlo Levada, Stanislav Karas) ke stažení zde.

8) Smlouvy o výkonu funkce členů dozorčí rady (Štefan Malaga, Vladimír Plšek, Miloslav Pitro) ke stažení zde.