Certifikace BRC

25.3.2019 - Obdrželi jsme BRC certifikát

V lednu 2019 jsme úspěšně absolvovali certifikační audit registrační autority Lloyd's Register. Následně jsme získali certifikát BRC GLOBAL STANDARD FOR PACKAGING AND PACKAGING MATERIALS ISSUE 5 (JULY 2015).

BRC je mezinárodní standard zahrnující výrobu, zpracování a další nakládání s obaly určenými pro přímý a nepřímý styk s výrobky určenými k balení potravinářských, kosmetických a hygienických produktů. Schéma BRC zahrnuje ověření výkonnosti společnosti v oblastech legisaltivní shody, bezpečnosti potravin/potravinového řetězce a jakosti výrobních dávek v souladu s očekáváním odběratele.

Základem standardu BRC jsou pravidla správné výrobní a hygienické praxe, analýza rizik a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP) a další legislativní požadavky potravinového práva EU na výrobky, procesy a kvalifikaci personálu.

Systém analýzy rizika a stanovení kritických kontrolních bodů (HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points) ve výrobě potravin je jeden ze základních nástrojů, jak účinně předcházet rizikům ohrožujícím bezpečnost potravin.

Věříme, že certifikát nám pomůže:
- zvýšit důvěru zákazníků v naše výrobky (BRC prověřuje kvalitu, hygienu a bezpečnost produktu)
- ušetřit čas strávený audity od různých zákazníků (stačí jedna auditní zpráva BRC, která je uznávaným mezinárodním standardem)

Kopii certifikátu ke stažení najdete zde.